Stockholms Hamnar

Hösten 2014 installerades ny LED-belysning från Tivalux/Sill i Stockholms Frihamn. I sammarbete med SH-Bygg tog vi fram konstruktioner för befintliga belysningskroner. Värdegrunder för beställningen var energieffektivitet, miljöbesparing och driftsäkerhet.
Som ett resultat av anläggningen i Frihamnen valdes samma grundlösning i det stora projektet Värtan. Projektet kom i ett senare skede att omfatta all belysning från krona till kajkant.

Postat 27 april, 2015